Våre avdelinger
Meny
Gravferdsbyråene AS

Hvilke føringer gjelder for seremonier

Følgende retningslinjer er basert på pålegg fra Ringsaker kommune og Bispedømmet.

Følgende retningslinjer er basert på pålegg fra Ringsaker kommune og Bispedømmet.

Det skal være minst 1 meters avstand mellom besøkende i seremonirommet, og det kan være maksimalt 20 fremmøtte i seremonier i Ringsaker kommune og 50 fremmøtte i seremonier i Hamar kommune. Det er satt opp informasjon om dette ved inngangspartiet, og vi vil bistå med hjelp.

Vi viser hverandre respekt ved å ikke håndhilse og klemme, men gjerne ved å gjøre en markering med hånden over hjertet. Et godt blikk sier mye.

Du kan ikke delta i seremoni:
hvis du har kommet fra utlandet de siste 14 dagene dersom du er i karantene dersom du har vært i nærkontakt med mistenkt smittet

Du bør ikke delta i seremonien dersom du:
har en viktig samfunnsoppgave (helsepersonell og andre) har nedsatt helse.

Det å bli avskåret fra å kunne delta i seremonien kan for mange være veldig sårt. Det vil bli opprettet minneside på nettet hvor alle kan gå inn å uttrykke sin medfølelse og deltagelse.

Du kan vise din deltakelse gjennom å skrive en hilsen, tenne et lys, eller dele et hjerte på minnesiden for avdøde, når denne er opprettet. Her kan du også bestille blomster til pårørende eller til seremonien.

Tiltakene ivaretar etterlatte – og alle andre involverte, inkludert oss i byrået. Helsemyndighetenes anbefalinger

Tiltakene over er basert på helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger, og bidrar til å redusere spredningen av koronaviruset. Tiltakene vurderes og oppdateres fortløpende.

Helsemyndighetenes anbefalinger finner du her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt- koronavirus-coronavirus-2019-nco/