Våre avdelinger
Meny
Gravferdsbyråene AS

Hvilke forhåndsregler tar Begravelsesbyrået

Begravelser blir også sterkt berørt av situasjonen vi som samfunn, Norge som land og ellers verden rundt oss er preget av. Viruset Covid-19 har gjort at det er unntakstilstand i hele landet vårt. Vi som bedrift blir også berørt av dette og må i denne perioden iverksette tilltak for å beskytte pårørende og våre ansatte mot spredning av smitte.

Alle våre avdelingskontorer er stengt for pårørende og kunder. Det betyr at vi tar alle samtaler med pårørende enten på telefon eller via nettløsninger som Skype, Facetime eller Zoom. Alle overføringer fra Sykehus/sykehjem foregår i stillhet uten følge av pårørende og eventuelle syninger legges til rette med begrensede antall mennesker.

Vi har stor forståelse for at dette er utfordrende for mange, og vi forsøker etter beste evne å imøtekomme ønsker og behov innenfor anbefalte begrensninger fra myndighetene.