Våre avdelinger
Meny
Gravferdsbyråene AS

Valg av gravsted

Vi har et tett og godt samarbeid med kirkegårds myndighetene som drifter gravlundene. Det er de som avgjør og tar ut hvor gravstedet blir på kirkegården. Har pårørende spesielle ønsker, er vi behjelpelige med å videreformidle disse til rette instans. Vi har ingen myndighet til å bestemme, men finner som oftest gode løsninger i fellesskap med kirkegårds myndighetene.