Våre avdelinger
Meny

Et personlig farvel

Døden representerer slutten på livet og begynnelsen på noe annet.

Minnet om et menneske lever lenge. De siste årene har etterspørselen etter mer personlige rammer rundt gravferder økt. Det er mange som benytter den anledningen gravferden tross alt representerer, til å gjøre noe annerledes.

På bildene over ser du eksempler på dette. MC-entusiasten. Husflidmennesket. Friluftsmennesket. Håndverkeren. Eller for den saks skyld hockeyspilleren, fotballsupporteren, dyrevennen, samleren, fortidsminnevennen… Interessene og lidenskapene er forskjellige. Betydningen av disse i et levd liv kan ha vært markante. En mulighet er det uansett – til å skape og forsterke et varig, godt og sterkt minne – på en dag som ellers for de fleste gjenværende er den tyngste av alle.

Hvis pårørende mener at avdøde ville sette pris på en gravferd som fremhevet personlig engasjement eller interesser, finnes det mange muligheter. Forskjellige typer elementer kan få frem det som var viktig for avdøde og skape en nærhet som gjør seremonien både personlig og minneverdig for de pårørende.

Musikk blir et stadig viktigere innslag i gravferder. Selv om både kirken og Human-Etisk Forbund historisk sett har hatt bestemte rammer for en gravferd, er det de siste årene blitt mer vanlig med personlige innslag som musikk, video, minnetaler og hilsener.

Spør oss gjerne hvis du vil vite mer om mulighetene rundt en personlig tilrettelagt gravferd.

Man kan forberede sin egen gravferd

Døden er et tabubelagt tema. Av og til er det enklere å forholde seg til noe skriftlig. Vi har utarbeidet et skjema med de vanligste spørsmålene som har med personlige ønsker for en gravferd å gjøre, i tillegg til en del praktiske opplysninger.

Det kan være til stor hjelp for de pårørende å vite hvordan den avdøde selv ønsket sin gravferd. I en ellers vanskelig og tung tid vil det skape stor trygghet å vite, fremfor å måtte tvile og være usikre på hvilke valg med hensyn til gravferdens rammer som er riktige. Dette kan også gjelde hvem som avdøde ønsket at skulle besørge gravferden.

Skjema - Personlig ønske om gravferd