Våre avdelinger
Meny
Gravferdsbyråene AS

Hvem har ansvar

​Loven gir klare svar på hvem som kan besørge en gravferd. Det er nærmeste etterlatte over 18 år i denne rekkefølgen: Ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskenbarn, og foreldres søsken.

Vår erfaring er likevel at mange av de pårørende ønsker å ha et ord med i laget når det gjelder å bidra til å gi begravelsen en bestemt ramme. Uenighet mellom nåværende og tidligere ektefelle, halvsøsken og annen nær familie, kan lett oppstå i en sårbar og vanskelig tid. Desto viktigere er at den som har rett til å ta ansvar for en gravferd, er åpen og lyttende til alle parter.

Dersom pårørende er uenige, kan en løsning være å komme med forslag til oss, slik at vi finner en minnelig ordning som alle kan godta.

Ved uløst uenighet mellom like nære pårørende, er det kommunen som avgjør hvem som skal ha retten til å besørge gravferden. Kommunen utnevner én person, som gis myndighet til å ta de beslutninger som er nødvendige for at gravferden skal finne sted.

Gravferdsloven kapittel2, § 9 avgjør hvem som skal ha rett til å besørge en gravferd:

Livssynsnøytral eller kirkelig seremoni