Våre avdelinger
Meny

Forberedelser

Forberedelser

Valg av gravsted

Vi har et tett og godt samarbeid med kirkegårds myndighetene som drifter gravlundene. Det er de som avgjør og tar ut hvor gravstedet blir på kirkegården. Har pårørende spesielle ønsker, er vi behjelpelige med å videreformidle disse til rette instans. Vi har ingen myndighet til å bestemme, men finner som oftest gode løsninger i fellesskap med kirkegårds myndighetene.
Les mer

Dødsannonsen

Dødsannonsen står oftest på trykk noen dager i forkant av seremonien. Vi setter opp annonsen i samarbeid med pårørende og publiserer den i de avisene som ønskes. Via vårt system, publiseres den også på nett, slik at de som ønsker kan finne den der. Du kan for øvrig søke opp alle annonser i Norge via vår link "finn begravelse".
Les mer

Vers/dikt til dødsannonser

Dødsannonsen er en personlig kunngjøring og noen ønsker gjerne å knytte noen ord til dette. Vi har her laget en liste med mulige tekster til bruk i annonsen.
Les mer

Valg av kiste

Det finnes et bredt spekter av muligheter, farger og design på kister. Vår leverandør har stort fokus på kvalitet, og er til en hver tid oppdatert på forskrifter, lover og regler for bruk av kister både ved begravelser og bisettelser.
Les mer

Valg av urne

Ved kremasjon blir avdødes aske lagt i en urne. De fleste krematorier leverer asken i en biologisk nedbrytbar hvit urne som standard. Men i likhet med kister, kan man velge å bruke en annen type urne. Vår leverandør har urner av høy kvalitet og i forskjellig utførelse.
Les mer

Blomster til seremonien

Blomster er med på å sette rammen rundt seremonien. Vi forsøker i størst mulig grad å bistå de pårørende med å legge til rette for at seremonien skal være et godt minne å ha med videre. Da kan blomster være et verdifullt element å bruke.
Les mer

Sløyfetekster

Når man ønsker å si mye, med få ord, kan det være godt å få hjelp til å få tankene på gli. Her kan man selvsagt omformulere og skrive om som man vil.
Les mer

Salmer og sanger

I en seremoni hører det oftest med at man synger salmer eller sanger sammen. Vi er behjelpelige med å finne sanger som kan være med å sette den rette rammen rundt seremonien. Ønsker du å lytte til noen av disse, velger du linken Lytt til musikk nederst på siden.
Les mer

Solistinnslag

Det å ha en solist med i seremonien, setter gjerne en fin ramme rundt gravferden. Og kan være med å løfte frem det engasjement eller livsmotto avdøde hadde. Her er noen forslag til både solist sang og instrumentale innslag. Ønsker du å lytte til noen av disse kan du velge linken Lytt til musikk nederst på siden.
Les mer

Programhefter

Programheftet til seremonien er i likhet med blomster med på å sette ramme rundt seremonien. Vi pleier si at "salmeheftet skal gjerne gjenspeile hvem avdøde var" Vi leverer programhefter med fortrykte motiver, man kan kombinere motiv og eget bilde, eller velge bare eget bilde.
Les mer

Donasjon

Mange av oss har saker vi brenner for og her er mulighetene mange. Noen har kanskje et livsforløp der man har kommet i kontakt med lag, foreninger, institusjoner og organisasjoner som har bidratt eller betydd mye i en sårbar og vanskelig periode i livet. Og ønsker kanskje da å gi noe tilbake. Alle disse har som oftest et system for å håndtere gaver gitt i for eksempel gravferder. Vi bidrar med å legge til rette for innsamlingen i for eksempel gravferden eller også på nett, og har god oversikt over både nasjonale, internasjonale og lokale mottakere.
Les mer

Minnesamvær

Et sted å dele minner.
Les mer