Våre avdelinger
Meny
Gravferdsbyråene AS

Urnenedsettelse

Når urnen skal sette ned på gravstedet.

Ved urnenedsettelse finnes det ingen strenge seremonielle formkrav. Dersom gravferdsrirualet allerede har blitt gjennomført, er det ikke nødvendig at prest eller annen seremonileder er tilstede når urnen settes ned på gravstedet. Om man planlegger en seremoni med prest/seremonileder, kan dere ta kontakt med oss, så videreformidler vi deres ønsker og er behjelpelige med å fastsette tidspunkt for dette.

Etter kremasjon leveres urnen til kirkegårds-myndighetene der hvor urnenedsettelsen skal finne sted. Urnen skal som hovedregel, ikke leveres ut til de pårørende og gravleggingen av urnen skal skje senest 6 måneder etter dødsfallet (§ 12 Lov om kirke-gårder kremasjon og gravferd)

Som hovedregel er det tre alternativer for nedsettelse av askeurner:

  1. Urnen settes ned på gravlunden av de pårørende i samråd med kirketjener eller kirkegårds-personell.
  2. Kirketjener setter ned urnen på gravlunden uten at de pårørende deltar. Ved anonym urnegrav vil urnen bli satt ned på minnelund uten pårørende tilstede.
  3. Urnen settes ned på gravlunden med prest til stede, som holder en enkel seremoni.