Våre avdelinger
Meny
Gravferdsbyråene AS

Arv og skifte

Når boet skal skiftes.

Arv og skifte av dødsbo kan være noe av det vanskeligste ved et dødsfall. Vårt byrå melder alltid dødsfall til lensmann/skifterett på døds sted. Den nærmeste familien må så i etterkant av begravelsen sørge for skifte av boet til den avdøde. Dette kan gjøres på flere måter. De pårørende kan selv stå ansvarlig for dette, men må alltid melde til lensmann/skifterett hvem som er arvinger og eventuelt hvem som skal være bobestyrer. Et annet alternativ er å engasjere en advokat til å bistå med skifte. Det er mange ulike lover og regler som skal følges og med mange forskjellige familie konstellasjoner kan det være vanskelig å vite eksakt hvordan man skal gripe det hele an. Vi har derfor inngått samarbeid med advokatene Campbell & Co. De har fagkunnskap rundt arv og skifte og yter bistand til de pårørende med en redusert pris gjennom oss.

Arveloven Erklæring om privat skifte av dødsbo Skjema for Uskiftet Bo