Våre avdelinger
Meny

Vi gir veiledning og hjelp gjennom samtaler

Når noen dør

Når vi som mennesker møter ukjente ting eller kommer opp i vanskelige situasjoner er det for oss godt å kunne finne andre som kanskje kjenner til situasjonen og hva som eventuelt må eller kan gjøres i møte med den. Det er mange spørsmål som dukker opp i møte med døden. Kanskje det første som dukker opp er spørsmålet Hva nå? Hvordan skal vi gjøre dette, hvilke muligheter finnes, hvem må involveres også videre. Om avdøde har vært syk eller ikke, og om vi er forberedt eller ikke, kan ofte reaksjonen i etterkant bli en annen en det vi hadde ventet oss. Det kan derfor være godt å kunne sørge og bearbeide sine følelser og tanker uten å bekymre seg for alle disse gjøremål som må gjøres.

En god begravelse

Når noen som står deg nær går bort.
Les mer

Et personlig farvel

Døden representerer slutten på livet og begynnelsen på noe annet.
Les mer

Hvem har ansvar

​Loven gir klare svar på hvem som kan besørge en gravferd. Det er nærmeste etterlatte over 18 år i denne rekkefølgen: Ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskenbarn, og foreldres søsken.
Les mer

Livssynsnøytral eller kirkelig seremoni

Når noen dør må man ta stilling til hvorvidt det skal være livssynsnøytral eller kirkelig seremoni. Noen har, før man går bort gitt uttrykk for hva man selv ønsker, mens andre kanskje ikke har vært så tydelige på dette.
Les mer

Gravferd i stillhet

Av og til er det ønske om å la gravferden foregå i stillhet.
Les mer

Transport av avdøde

Vi henter avdøde etter avtale med pårørende.
Les mer

Våre priser - Kostnader

​Hva en gravferd vil koste, kommer naturligvis an på hvor omfattende løsning som velges.
Les mer