Våre avdelinger
Meny
Gravferdsbyråene AS

Minnebok

Vårt byrå tar alltid bilder av det pyntede seremonirommet, kisten, kransene med sløyfer osv. I tillegg til disse bildene vil minneboka inneholde en hilsen fra byrået, dødsannonsen, programheftet, minnetalen og minneord. Det er også mulig å få inn familiens egne bilder. Er det lagt ut kondolanseprotokoll, kan også disse komme med i boka. Snakk med oss om produksjon og utforming så er vi behjelpelige med det.

Minnebok1000X450