Våre avdelinger
Meny

Gravferd i stillhet

Av og til er det ønske om å la gravferden foregå i stillhet.

Det kan være at dette er et ønske fra avdøde selv, eller at de pårørende ønsker dette for egen del. Da vil bare de aller nærmeste være til stede i seremonien. Det som kanskje er viktig å tenke over i slike anledninger er at lukkede gravferder kan oppfattes som isolerte og distanserte for personer utenfor den nærmeste kretsen. Mange personer utenfor denne kretsen kan ha behov for å ta farvel med den avdøde og vise den siste ære. Vennskap kan dessuten ha hatt sterkere bånd enn det de nærmeste har vært klar over. Vi anbefaler derfor å snakke sammen å se på flere aspekter og om kanskje gravferden bør annonseres på forhånd, slik at den er åpen for alle. Erfaringer viser ofte at omsorg og nærvær fra mennesker utenfor den nærmeste familien ofte er viktig. Det er gjerne dem som i praksis bistår de etterlatte mest med å bearbeide sorg.