Våre avdelinger
Meny
Gravferdsbyråene AS

Viktig informasjon om Covid-19

Hvilke retningslinjer gjelder for begravelser i forbindelse med Covid-19.

Hvilke forhåndsregler tar Begravelsesbyrået

Begravelser blir også sterkt berørt av situasjonen vi som samfunn, Norge som land og ellers verden rundt oss er preget av. Viruset Covid-19 har gjort at det er unntakstilstand i hele landet vårt. Vi som bedrift blir også berørt av dette og må i denne perioden iverksette tilltak for å beskytte pårørende og våre ansatte mot spredning av smitte.
Les mer

Hvilke føringer gjelder for seremonier

Følgende retningslinjer er basert på pålegg fra Ringsaker kommune og Bispedømmet.
Les mer

Vi kan overføre seremonien direkte på nett (Streaming)

Som etterlatt kan det være vanskelig å avvise folk som vil vise omsorg. Det å miste noen av sine nærmeste medfører ofte tettere sosial kontakt, med flere mennesker, gjerne fra andre steder.
Les mer