Våre avdelinger
Meny

En god begravelse

Når noen som står deg nær går bort.

Et dødsfall blant våre nærmeste oppleves forskjellig. Uansett hvor forventet det har vært, er vi sjelden fullt ut forberedt på hva som møter oss.

Den første tiden kan ofte være vond. Tanker, følelser og minner gjør det vanskelig å se fremover. Dagene frem til begravelsen kan være svært tunge, og oppleves av mange som uoverkommelige. Allikevel skal gravferden i følge loven skje i løpet av 10 virkedager etter dødsfallet.

Det finnes ingen oppskrift på sorg. Som en prest en gang sa det: Noen tar sorgen på avbetaling, andre gjør det kontant. Det er normalt å bli rammet av bunnløs fortvilelse, og like normalt eksempelvis å føle lettelse over at et vondt og langt sykeleie er over. Noen vil være alene, andre søker nære å snakke med. Skyldfølelse, angst, ensomhet eller et ønske om å distansere seg, er også helt normalt.

Ikke glem at barna også føler sorg og har behov for støtte og samtaler. Ofte holdes barn utenfor samtaler om døden, den avdøde og selve begravelsen. Det gjøres gjerne for å skåne barna for noe vi tror blir for sterkt for dem. Men husk at barn også har behov for å delta i sorgen, og fremfor alt, for å ta farvel med en person som har betydd noe for dem. Barn forstår mye, og har ofte et mer naturlig forhold til døden enn mange voksne. Snakk med barna, inkluder dem og la dem delta.

Host alene

Mange spørsmål å ta stilling til

Mange spørsmål dukker opp i møte med døden: Hva nå? Hvordan skal vi gjøre dette? Hvilke muligheter finnes? Hvem må involveres?

Da er det godt å vite at det finnes noen som kjenner til situasjonen og vet hva som må gjøres. Det er viktig å få anledning til å sørge og bearbeide følelser – uten å behøve å bekymre seg. Vissheten om at noen sørger for at alt er i trygge hender, er en god støtte i en vanskelig tid.

Vi som jobber i Gravferdsbyråene AS er kjent med hva som må gjøres av praktiske gjøremål og hvilke muligheter som finnes for forskjellige løsninger i forbindelse med et dødsfall og gjennomføringen av en seremoni.

Du er velkommen til å ta kontakt om det skulle være noe vi kan bistå med eller om du har spørsmål.

Et personlig farvel