Våre avdelinger
Meny
Gravferdsbyråene AS

Donasjon

Mange av oss har saker vi brenner for og her er mulighetene mange. Noen har kanskje et livsforløp der man har kommet i kontakt med lag, foreninger, institusjoner og organisasjoner som har bidratt eller betydd mye i en sårbar og vanskelig periode i livet. Og ønsker kanskje da å gi noe tilbake. Alle disse har som oftest et system for å håndtere gaver gitt i for eksempel gravferder. Vi bidrar med å legge til rette for innsamlingen i for eksempel gravferden eller også på nett, og har god oversikt over både nasjonale, internasjonale og lokale mottakere.