Våre avdelinger
Meny
Gravferdsbyråene AS

Våre ansatte

Gravferdsbyråene AS har i dag 7 ansatte.

Knut-Arne Stenberg

Senior Gravferdskonsulent
40 40 28 10
knut-arne@gravferdsbyraene.no

Han er født i 1963 og har jobbet i byrået siden 1986 . Han er gift og har 2 barn. Han har gjennomført BFNs fagskole og BFNs brevkurs. I tillegg har han tatt kurs og underviser i hygieneforskriftene. I tillegg til å være medeier i Gravferdsbyråene AS, fungerer han også som daglig leder i samme bedrift

Lars Flagstad

Senior Gravferdskonsulent
90 53 02 00
lars@gravferdsbyraene.no

Lars er født i 1969 og har jobbet i bransjen siden 1997. Han er gift og har to barn.Lars har BFNs fagskole og BFNs brevkurs. I tillegg til å være medeier i Gravferdsbyråene AS fungerer Lars som leder for Flagstad avdelingen på Hamar.

Lars-Ove Stenberg

Senior Gravferdskonsulent
40 40 28 11
lars-ove@gravferdsbyraene.no

Han er født i 1973 og begynte å jobbe i byrået i 1991. Han er gift og har 2 barn. Han har gjennomført BFNs fagskole og BFNs brev kurs. I tillegg til å være medeier i Gravferdsbyråene AS er han nestleder i samme bedrift.

Per Nilsen

Senior Gravferdskonsulent
90 63 02 00
per@gravferdsbyraene.no

Per er født i 1956 og har jobbet i bransjen siden 2000. Han er gift og har 3 barn. Per har jobbet i mange år innen kirkeetaten og har tidligere erfaringer fra entreprenørbransjen. Per har fullført BFN`s brevkurs.

Roy Arne Haugli

Senior Gravferdskonsulent
97 68 14 90
roy-arne@gravferdsbyraene.no

Han er født i 1968. Er gift og har 3 små kattepuser. Han begynte å jobbe i byrået i 2008. Han har tidligere jobbet i mange år innenfor blomsterfaget og er en meget dyktig dekoratør.

Sandra Farestveit Barvik

Gravferdskonsulent
46 78 85 26
sandra@gravferdsbyraene.no

Sandra er født i Nordland i 1983. Hun startet å jobbe i bedriften i 2018. Hun er gift og har 3 fine barn. Sandra har 15 års erfaring fra privat tannhelsetjeneste og spesialisttannhelsetjenesten.

Terese Stenvåg

Gravferdskonsulent
99 34 95 57
terese@gravferdsbyraene.no

Terese er født i 1998 og er den sist tilkomne i staben. Hun har utdanning innenfor psykologi og har vært vår sommervikar gjennom de 2 siste årene.