Våre avdelinger
Meny
Gravferdsbyråene AS

Hvilke føringer gjelder for seremonier

Følgende retningslinjer er basert på pålegg fra Ringsaker kommune og Bispedømmet.

Følgende retningslinjer er basert på pålegg fra Ringsaker kommune og Bispedømmet.

Det skal være minst 1 meters avstand mellom besøkende i seremonirommet.

Du kan ikke delta i seremoni:
hvis du har kommet fra utlandet de siste 14 dagene dersom du er i karantene dersom du har vært i nærkontakt med mistenkt smittet

Du bør ikke delta i seremonien dersom du:
har en viktig samfunnsoppgave (helsepersonell og andre) har nedsatt helse.

Tiltakene ivaretar etterlatte – og alle andre involverte, inkludert oss i byrået. Helsemyndighetenes anbefalinger

Tiltakene over er basert på helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger, og bidrar til å redusere spredningen av koronaviruset. Tiltakene vurderes og oppdateres fortløpende.

Helsemyndighetenes anbefalinger finner du her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt- koronavirus-coronavirus-2019-nco/