Våre avdelinger
Meny
Gravferdsbyråene AS

Hvilke føringer gjelder for seremonier

Følgende retningslinjer er basert på pålegg fra Ringsaker kommune og Bispedømmet.

Følgende retningslinjer er basert på pålegg fra Ringsaker kommune og Bispedømmet.

Begrensninger antall i seremonier. Det er fra 3. februar ingen begrensninger i seremonier. Det er påbudt med munnbind til og fra anviste plasser.

Helsemyndighetenes anbefalinger finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/...