Våre avdelinger
Meny
Gravferdsbyråene AS

Hvilke forhåndsregler tar Begravelsesbyrået

Begravelser blir også sterkt berørt av situasjonen vi som samfunn, Norge som land og ellers verden rundt oss er preget av. Viruset Covid-19 har gjort at det er unntakstilstand i hele landet vårt. Vi som bedrift blir også berørt av dette og må i denne perioden iverksette tilltak for å beskytte pårørende og våre ansatte mot spredning av smitte.

Alle våre avdelingskontorer er nå åpne for pårørende og kunder. Det betyr at vi tar imot pårørende og familie til avdøde på våre kontorer. Vi ber allikevel om at antallet pårørende i møtene holdes til et minimum. På grunn av pågående smitteutbrudd gjennomføres alle samtaler i våre kontorer og ingen hjemmesamtaler.

Vi har stor forståelse for at dette er utfordrende for mange, og vi forsøker etter beste evne å imøtekomme ønsker og behov innenfor anbefalte begrensninger fra myndighetene.