Våre avdelinger
Meny
Gravferdsbyråene AS

Vi kan overføre seremonien direkte på nett (Streaming)

Som etterlatt kan det være vanskelig å avvise folk som vil vise omsorg. Det å miste noen av sine nærmeste medfører ofte tettere sosial kontakt, med flere mennesker, gjerne fra andre steder.

Vi har mulighet for å legge til rette for at seremonien blir streamet live på nettet, så langt vi har kapasitet. Dette vil være lukket og synlig kun for de som klikker seg inn på minnesiden til avdøde på våre nettsider. https://gravferdsbyraene.vareminnesider.no man velger så å gå til lenker og klikker seg inn på Gravferdsseremoni.